Geschiedenis van de ORV

De ORV is opgericht op 17 april 1954 door de ringrijders van dat moment en dat waren er 13 stuks.
Het toenmalige bestuur bestond uit:

         Jan Poppe (voorzitter) 
         Krijn Poppe kzn. (secretaris)
         Ko Kooman (penningmeester)
         Jo Maljaars (vice-voorzitter) 
         Jan Lous (algemeen adjunkt)

Van de mensen uit het toenmalige bestuur is Jan Poppe Ere-voorzitter geworden. Hij is in april 2012 overleden.

Toen de vereniging is opgericht reed men op de Vrone, dit bestaat niet meer, maar het is het stukje waar nu de Rabobank in Oostkapelle staat, naast de dorpstraat liep een brede berm en daar werd de baan gezet. Er stond een Veerewagen bij waar Ko den Hollander en Willem Janse toen de stand bij hielden. De ring oppassers in die tijd waren; Jan Abrahamse en Joos Jobse. Er werd toen ook al op een schoolbord en op papier de stand bij gehouden. Er is nog wat onduidelijkheid over of men toen ook al in het witte kostuum reed, rijders uit de eerste tijd dachten dat men in de morgen nog in gewone kleren reed en pas `s middags in het witte kostuum ging rijden. De wedstrijd is altijd 3e pinkster verreden, dit kwam voort uit het feit dat er dan kermis was op het dorp en daar hoorde ringrijden bij. Eind vijftiger jaren had de vereniging een dieptepunt  qua deelnemers, ze reden toen een jaar met 11 deelnemers, men reed wel 40 beurten toen.

Suukerkomme werd toen genuttigd in de baan, en om 15.30 uur kregen de deelnemers koffie met een stukje krentenbrood in de werkplaats van de schilder. De muziek werd doorgaans door de dominee geregeld, in die tijd Ds. de Groot. Rondgang door het dorp was ook vaste prik, om 13.00 gingen de bekerwinnaars voorop met de beker in hun hand en dan ging de ronde aanvangen, eerst naar het gemeentehuis, dan naar het dorpscafe, in die tijd van Helmstrijd, daar kregen alle deelnemers een glaasje schillen, dit was een mierzoet drankje (vergelijk baar met schrobbelaere is me verteld). Daarna naar dokter Bom, en daar kreeg men een sigaar of sigaret. Vervolgens weer terug naar de baan en de wedstrijd ging weer verder. De Pollepel was toen ook al een ere prijs, daar werd om gestreden de laatste 2 beurten van de dag. Als je de pollepel won hoorde daar ook een paar klompen, 2 rijksdaalders, en een fles bessenjenever bij, die werd doorgaans gelijk genuttigd onder de deelnemers.

Voordat de vereniging echt opgericht is reed men al de ring, dit gebeurde ook op de Vrone, (met de watersnoodramp reed men een jaar in de duinen) maar ging dan onder leiding van een kaptein. Wijlen onze ere-voorzitter Jan Poppe is Kaptein geweest in die tijd, dus Jan is degene die het langst bij onze ORV betrokken is geweest. Hij is tot laatst actief betrokken geweest bij onze vereniging, o.a. als schrijver.